Toetsen met C-Test, vervolg

C-Test is een universeel toetsprogramma voor alle vormen van onderwijs.
Het is gebaseerd op multiple-choice vragen waarbij vele varianten mogelijk zijn inclusief vragen met een ‘gesloten’ tekstantwoord. 

 • Ook multimediavragen zijn mogelijk, door het toevoegen van een figuur een geluidsfragment  of een videofragment.
 • De vraagtekst kan worden ‘opgemaakt’ door gebruik te maken van verschillende lettertypes, kleur, vet, schuin, onderstreept, inspringen, aandachtspuntenlijst en super- en subscript.
 • Een vraag kan worden gekenmerkt naar soort, zoals bv. een kennisvraag of een inzichtvraag.
 • Een vraag in C-Test is altijd gerelateerd aan een vak en een bijbehorend onderwerp (vakmodules); C-Test heeft daarom ook een ‘administratie’ van lesmodules.
 • Een toets in C-Test wordt samengesteld door aan te geven welke vakmodules er getoetst moeten worden en hoeveel vragen er per vakmodule gesteld moeten worden. Pas als een leerling een toets gaat maken, zal C-Test de daadwerkelijk te stellen vragen selecteren uit de beschikbare ‘voorraad’ aan vragen voor de te toetsen lesmodules. Iedere leerling krijgt zo verschillende vragen bij dezelfde toets; hierdoor is het niet noodzakelijk dat alle leerlingen tegelijkertijd de toets maken.
 • Het is echter ook mogelijk om vooraf een toets te maken met een vaste samenstelling. 
 • De toetsen die met C-Test worden samengesteld kunnen op  twee manieren door de leerling worden gemaakt.
 • Hij/zij kan de toets uiteraard maken op de computer. 
 • Hierbij kan C-Test direct de toets nakijken, het resultaat opslaan  en statistische informatie over de toets en de afzonderlijke vragen bewaren.
 • Ook kan een toets worden omgezet in een Microsoft Worddocument. Dit kan worden afgedrukt en kan de leerling de toets schriftelijk maken.
 • C-Test onderscheidt meerdere soorten toetsen. Zo zijn er diagnostische toetsen, examentoetsen en eindtoetsen.
 • C-Test kent ook een leerlingen- en docentenadministratie. Docenten kunnen toetsen opgeven aan een hele klas tegelijk of aan individuele leerlingen. C-Test houdt de resultaten bij per leerling en kan op ieder gewenst moment een afdruk maken van de ‘stand van zaken’ per leerling.