Airport 2011

Airport 2011 bevat 62 kaarten. Vanaf een geselcteerde kaart kunnen de luchtvaartcodes geleerd worden en kan er informatie worden opgevraagd over de luchthavens op de kaart en kan de afstand worden berekend vanaf elke gewenste plaats. Amsterdam/Schiphol is in het programma ingesteld als referentieluchthaven. De referentieluchthaven kan in de setup van het programma gewijzigd worden.
Door met de muis over het vliegveld te gaan wordt de positie van de luchthaven ten opzichte van de daarbij behorende stad getoond en wordt de afstand getoond en de reistijd op basis van openbaar vervoer.


Naast luchthaveninformatie is er vanuit Airport 2011 actuele informatie op te vragen over luchtvaartmaatschappijen, allianties en de meest gangbare vliegtuigtypen die gebruikt worden in de burgerluchtvaart. 
Voor nog meer informatie zijn er relevante webkoppelingen om dieper op de materie in te gaan.

Diagnostische toetsing kan plaatsvinden op verschillende manieren. Er kan getoetst worden op basis van een bestaande kaart, een continent en een sub-area.
Een sub-area kan bestaan uit meerdere landen die als nieuw te noemen gebied kan worden opgeslagen. Een toets kan zowel bestaan uit losse landen en/of sub-areas. Deze kunnen als voorgedefinieerde toets worden opgeslagen en getest.

Getest kan worden op airport-codes en op city-codes door deze op de kaart aan te klikken of door de code in te geven in een invoerveld. Ook een combinatie van voorgaande mogelijkheden kan worden getoetst.

In de setup kunnen alle variabelen uitgebreid worden ingesteld en kunnen toetsen worden gedefinieerd. De mogelijkheden om toetsen vast te leggen en niveaus in te stellen zijn zeer uitgebreid. 

Van het programma is zowel een schoolversie als een leerlingversie beschikbaar.
Individuele gebruikers kunnen het programma bestellen en downloaden via de winkel.

Scholen kunnen het programma gebruiken voor eindtoetsing in combinatie met de C-Test.
De resultaten worden in een databestand opgeslagen en er kan in een netwerk worden getoetst met groepen studenten.

Als extra optie kan Global Visuals aan scholen een beheerprogramma voor Aiport 2011 leveren waarmee vliegvelden kunnen worden beheerd. Voor verdere informatie/kosten kunt u zich wenden tot Global Visuals.